سلام بر همه خوبان ...با  يک شعر قديمی...به روز می شوم....قدیمی بودن تنها کلمه ايست برای خودم جهت تکاندن غبار ضخيم خاطرات نه بحثی ديگر...

 خيابان  بر حس مرد  قدم مي­زد

 

                                تجارت چشم­ها و رنگ­ها

   

سياه....صد

 

         خاكستري...هزار

 

                           و  ناگهان....يك صورتی

 

مرد زير لگدكوب آسمان هم ديگر با خاكستري معامله نكرد.

 

فردا

         مردي سياه شده از تب مي­مرد

 

                         و...خاكستري....هزار و يك

 

لینک
یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد

       

سلام بر همه خوبان ....در دايره ارواح نا آرام در برزح اسيرم کرده اند و حق بدهيد از تاخير در بروز کردن....راستی تعداد نسبتا زيادی از کارهايم در سايت ادبی مانيها درج شده است...شعری ديگر تقديم به خوبان....

در بازوان

    تاب مي خورمت

                         را تكان بده

پلك هاي

رنگ مي بازم عقيده ام را

                                  باز كن

سياليت جاذبه اي گرم

                             كه يك طرفه

                                             كه بن بست

را مي خواهم

                 نمي شود!

آيا مي بوسم؟

...........كاش زمان كشسان بود.........

مرد چشمهايش را بست

لینک
یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد

       

سلام بر خوبان.....برزخ ....منتظر خبر بدی هستم....به کوتاهی يک تکان دادن سر....به هر حال با شعری که مقتضيات اين روزهای ابريم آنها را سقط کرده به روز می شوم...(اضافه کنم اين نوشته یه مقداری احساس زده شده  به دليل شرايط خاص روحی که در ان هستم... خوبان  به بزرگی خودشان ببخشايند...)

می بريد؟

فردا دستهاي مرا مي بريد؟

          و عاشقانه به رقص سيگار در انگشتانت زل مي زنم

                                           و تو پك مي زني مغرور و آرام

 

 

فردا؟....

     و مي گشايم آنها را

               كه يادم بماند آغوش خاليم

                               چه سخاوتمندانه جا براي تو داشت

يك و دو و ....

نمي دانم

بايد بشمرم

      به جادوي انگشتان

            چه لذتي داشت با انگشت بشمري قدمهاي آمدنت را

                                                          پلكهاي بسته رفتنم را

دستهاي مرا؟......

                 و تو پك مي زني

                           مغرور و آرام

 

لینک
سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد