مهتاب   

سلام....افتاب بی نظر می تابد و مهتاب بی چشم داشت شبها  چراغ روشن می کند....فقط يک پنی برای سازمان افتاب مهتاب بدهيد.......با کاری قديمی از سال ۱۳۷۹ به روزمی شوم که اين روزها خودم در خميدگی زمان جا می مانم

 

 

 

 

آتشي  جاويد

 

صورتك هاي نيمه پيدا

 

پازل نيمه پيدا را تكميل مي كنم

 

يك ويالون نيمه سوخته

 

                           يك قفل از جنس گل نيلوفر

 

تابوتي از شيك ترين

                        مخمل هاي نگاه

 

                                            و قبر هايي با بازترين حنجره ها

 

تبري با زوزه اي شبيه لالايي مادرم

 

                                            و دستي خالي خالي به حجم من.....

 

نيمه پنهان را

 

بگذار مهتاب تفسير كند

 

لینک
شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد

   مثل دست کشيدنم....   

سلام بر همه خوبان....تاخيرم در به روز شدن و سر نزدن به دوستان را در چند کلمه هجی می کنم.....کفن...لحد....خاک و خاک و خاک....با شعری ديگر به روز می شوم اما...

 

مثل دست كشيدنم

 

                        بر پوست آفتاب سوخته ابرها

 

آواز مي خوانمت

 

                     و   صدايي...............

 

اما جرات ارتعاش مي طلبم

 

                                      كه بشكافد خاك عقيم

 

                                                                و آوار ريخته را

بر نمي گردم

 

                    ميميك صورتم آرام تر از هميشه

 

                                          ( مثل سنگهاي مرمر قبري)

 

حسرت يك جوانه نگاه را  هضم مي كند

 

مثل دست كشيدنم بر پوست آفتاب سوخته ابرها

 

 

مثل آوازي خواندن، آبستن تو

 

مثل سلام كردن به تو.........

 

......خاك مادر آوارهاست  

                  

                          اين جا فقط آوارها قد مي كشند

 

لینک
سه‌شنبه ٦ تیر ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد