سلام به همه دوستان مجدد!

ممنون از اونهايی که نظر دادن ...اما چرا همه غزل آخری رو لطف کردين خوندين همه رو می خوندين !!!......بد ما فعاليم تند تند پست می کنيم؟؟؟

باز از همه ممنون

لینک
شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد