....تلخ است...

                 جرعه­اي از قهوه

                                      ديوارهاي كرم

                                                     كوري قابهاي مات

يك پله يك پله

 بالا و پايين مي روم

بنفش بنفش

              كبود كبود

                          خاكستري خاكستري

آرام حرف مي­زنم

                    و بوي سيگار مي­دهند آرزوهايم

                                                           " اي بدك نيستم....نه خوبم ..."

شاسي را كه قطع مي­كني

                      محكم به ديوار مي­خورد نگاهم

 و فكر مي­كنم.......

 

لینک
شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد