سلام بر خوبان.....برزخ ....منتظر خبر بدی هستم....به کوتاهی يک تکان دادن سر....به هر حال با شعری که مقتضيات اين روزهای ابريم آنها را سقط کرده به روز می شوم...(اضافه کنم اين نوشته یه مقداری احساس زده شده  به دليل شرايط خاص روحی که در ان هستم... خوبان  به بزرگی خودشان ببخشايند...)

می بريد؟

فردا دستهاي مرا مي بريد؟

          و عاشقانه به رقص سيگار در انگشتانت زل مي زنم

                                           و تو پك مي زني مغرور و آرام

 

 

فردا؟....

     و مي گشايم آنها را

               كه يادم بماند آغوش خاليم

                               چه سخاوتمندانه جا براي تو داشت

يك و دو و ....

نمي دانم

بايد بشمرم

      به جادوي انگشتان

            چه لذتي داشت با انگشت بشمري قدمهاي آمدنت را

                                                          پلكهاي بسته رفتنم را

دستهاي مرا؟......

                 و تو پك مي زني

                           مغرور و آرام

 

لینک
سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد