سلام بر همه خوبان ....در دايره ارواح نا آرام در برزح اسيرم کرده اند و حق بدهيد از تاخير در بروز کردن....راستی تعداد نسبتا زيادی از کارهايم در سايت ادبی مانيها درج شده است...شعری ديگر تقديم به خوبان....

در بازوان

    تاب مي خورمت

                         را تكان بده

پلك هاي

رنگ مي بازم عقيده ام را

                                  باز كن

سياليت جاذبه اي گرم

                             كه يك طرفه

                                             كه بن بست

را مي خواهم

                 نمي شود!

آيا مي بوسم؟

...........كاش زمان كشسان بود.........

مرد چشمهايش را بست

لینک
یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد