سلام بر همه خوبان ...با  يک شعر قديمی...به روز می شوم....قدیمی بودن تنها کلمه ايست برای خودم جهت تکاندن غبار ضخيم خاطرات نه بحثی ديگر...

 خيابان  بر حس مرد  قدم مي­زد

 

                                تجارت چشم­ها و رنگ­ها

   

سياه....صد

 

         خاكستري...هزار

 

                           و  ناگهان....يك صورتی

 

مرد زير لگدكوب آسمان هم ديگر با خاكستري معامله نكرد.

 

فردا

         مردي سياه شده از تب مي­مرد

 

                         و...خاكستري....هزار و يك

 

لینک
یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد