اشباح زاری می خوانند   

سلام به دوستان......فشار خرد کننده روزمرگی بزرگترين خطری است که در گوشم زنگ می زند.... به روز می شوم با شعری ديگر

 

سکوت زنگ زده

زنگ صدای پوسيده ای

                         که می چسبد

                                             به تمام ريشه های اعصابم

و

      صدايی شفاف

                        که  از بين انگشتان مغزم

                                                    رد می شود  

بی آنکه کالبد شکافی اش کنم

و لاشه اش می چشبد به ناخنهايش

......

اشباحی

از

ميم

لام

الف

سين

در سرم زاری می خوانند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن: وبلاگ سردار شمس آوری با مطلبی  جديد به روز شده و منتظر نظرات شماست

 

 

لینک
یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد