شايد برف مي  باريد

برف مي­باريد انگار

                      در رخوت سده­هاي

                                              دگرديسي من

                                                              در لحظه­اي پلك­آساي نگاهش

يخ مي­زني

               و در تمام خاطرات سنگ واژه­اي ذهنت

                                                               مي­دود تركي شوخ

                                                                                     كه برهنه

                                                                                             اعماق طفوليت هسته­هاي ذهنت را

به بازي مهيبي مي­گيرد

و ........

باد مي­وزد  و آرز مي­كني كه چتر داشتي و زير باران اينگونه خيس نمي­شدي

                                                                                    در مذمت نگاه رهگذران

لینک
یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد