در خيابانهاي خالي تو

زندگي را پرسه مي­زنم

                           و فراموش مي­كنم

                                                چشمهاي كه در تقاطعشان

                                                                                رنگها عوض مي­شوند

و سوت مي­زنم به ابعاد همه پنجره­هايي

                                                   كه كليد قفلشان

                                                                       شهيد شده و يا عدام شده

بدون اينكه بخواهي  نگاهت كنم

                                      و فكر كنمت

سوت مي­زنمت

پك مي­زنمت

و زندگي را باز پرسه مي­زنم

                                      در خيابانهاي خالي تو

 

 

لینک
یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد