نذر

 

داشتم نذر مي­كردم

                        اگر چشمهاي تو مهربان شوند......

                                                                   كه باد وزيد و شمعها خاموش شدند.

 

 

لینک
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مهدی بهرنگ راد